ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
Bang Sao Thong Customs Service Division
 

เกี่ยวกับ สสธ. สกท.

ประวัติ สสธ. สกท.

- 11 กรกฎาคม 2534 กรมศุลกากรอนุมัติให้ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทราน สปอร์ต แอนด์ เทอมินอล จำกัด ?จัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)


- 16 กรกฎาคม 2534 เริ่มดำเนินการ และอยู่ในกำกับของส่วนตรวจสินค้านอกเขตท่า สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

- ส่วนตรวจสินค้านอกเขตท่า สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายบริการศุลกากรบางเสาธง สังกัดส่วนบริการศุลกากร สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

- 7 มกราคม 2557 ยกฐานะของฝ่ายบริการศุลกากรบางเสาธงขึ้นเป็นส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (คำสั่งกรมฯ ที่ 2/2557)
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2559 09:55:22
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง
ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง
เลขที่ 102 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3381425-36 ต่อ 131

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง - สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ